Liewe Lidmaat

Ek kom vandag na julle met ‘n swaar hart. Weens die Covid pandemie is almal van ons se wêrelde omgekeer. Familie en vriende vandag kom ek in nederigheid na elkeen van julle en vra julle hulp vandag. Weens die inperking is ons gemeente se finansies vinnig oppad om uit te hardloop. Die gemeente trek swaar met die dat ons nie meer op Sondae bymekaar kan kom nie en ook nie meer baie dankoffers inkry nie.

Die gemeente se visie om draers van Hoop te wees en wil steeds ‘n baken van hoop wees vir almal in die Moot, maar ons het elkeen van julle se hulp en ondersteuning nodig. As enige iemand van julle dalk kan help om die gemeente se geldelike sake ‘n hupstoot te gee sal dit van harte waardeer word.

Enige bydraes sal waardeer word. Hierdie is die tweede jaar wat ons minimale fondsinsamelings hou en op die langtermyn hou dit groot gevolge in vir ons gemeente aangesien die gemeente fondsinsamelinge deel vorm van ons gemeente se begroting wat aan die Ring en Sinode voorgelê word. Die gemeente maak grootliks staat op die fondse wat ingevorder word.

NG Gemeente Môregloed het nog altyd bekend gestaan as die gemeente wat omgee. Die gemeente wat ‘n verskil wil maak in die Moot en wil steeds so bekend staan. Daar is ‘n paar gesinne wat ook afhanklik is van koskas in die gemeente en ook is daar lidmate wat baie swaarkry, waarvoor ons baie begrip het. Met julle hulp en ondersteuning kan ons steeds voortgaan om die baken van hoop vir baie te wees en mens in nood uit te help. Daarom rig ek die skrywe aan julle om hulp te vra.

Mag die Here sal julle seën en julle beskerm, mag julle die Here se redding en genade ervaar in hierdie moeilike tyd, en mag die Here al julle gebede verhoor en aan julle elkeen vrede gee.

Elkeen van julle is welkom om my te kontak.

Groete in Christus
Ds. Willie Korb

Leave a Reply