Vaarwel Ds Willie Korb

So hierdie Sondag het ons Ds Willie gegroet as leraar van NG Gemeente Moregloed. Vir amper 4 jaar het Ds Willie die gemeente gelei en bedien. Hy verlaat ons nou na ‘n nuwe gemeente en ons wens hom alle voorspoed en seën toe in sy nuwe bediening.

Continue reading