Ons Predikant

Ds Willie Korb

Ds Willie het groot geword in Pretoria-Noord. Na skool het hy eers studeer om ‘n prokureur te word, maar die Here het hom geroep om in Sy diens te staan. Ds Willie het toe sy graad in teologie begin doen, en het aangesluit by die NG Gemeente Mootvallei. Daar het hy betrokke geraak met die gemeente en ook die Zama-zama gemeenskap, en het daar gegroei in sy geloof en sy diens vir God.

In 2018 het hy beroep ontvang na ons gemeente, en is tans ons hoof leraar.