Ons Kerk

 

Die Kerk
Ons is ‘n Nederduitse Gereformeerde Kerk gelee in Môregloed, ‘n voorstad in die Moot in Pretoria. Die gemeente is afgestig op 20 November 1958 van Derdepoort gemeente af, en is al meer as 55 jaar in bediening. Die kerkgebou is ingewy in 1959.
Verskeie leraars het al diens gedoen in NG Moregloed. In 1966 was die kerkleier Ds AG Munnik. Deur die jare was daar ander leraars, insluitende Ds M Swart, A van Zyl en EC Kriel. Daarna is Ds Nico van der Westhuizen tot beroep gebring in die gemeente, en het, saam met Ds H Jansen en Prof Hennie Pieterse, gedien tot in 2005 toe hy afgetree het. Ds Dirk van Zyl en Ds Willem Kritzinger het die dienste van leraars oorgeneem. Nadat Ds Dirk die gemeente verlaat het ‘n paar jaar terug, het Ds Willem aangebly as leraar tot einde 2017, waarna Ds Willie Korb sy eerste beroep aanvaar het om te dien in NG Gemeente Moregloed. Hy is in 2021 beroep na ‘n nuwe gemeente.


Algemene Informasie
Ons bedien alle mense, en almal is altyd welkom om ons eredienste, aksies, funksies en groepsbyeenkomste by te woon.

Sang tydens eredienste word gelei deur orrel of klawerbord. Ons het ook ‘n orkesgroep (Hallelu) wat een keer ‘n maand optree.

Die Sonskyn Kinderkerk word tydens die oggend erediens vir jongmense en kinders aangebied, en die Sondagskool as deel daarvan.
Die Belydenisgroep kom Sondaeoggende bymekaar.


Ander groepe en aksies wat ons aanbied :
Vrouediens : Vroue wat saam werk om die kerk en die gemeenskap te bedien.
Help-mekaar Klub : ‘n Bymekaar kom groep vir die senior lidmate van die kerk.
Kleingroep : ‘n Groep wat bymekaar kom vir Bybelstudie en aanbidding.
Vrouebybelstudie en -omgeegroep: Vergader Dinsdae oggende by die kerk vir bybelstudie en uitreik.
Mannegebedsgroep: Bespreking en gebed vir die manne van ons gemeente.

Bybelverspreiding : Ons samel op sekere tye in vir Bybelverspreiding.