Kerk Aksies

Vrouediens

Die Vrouediens is die grootste bedieningsgroep in NG Môregloed gemeente. Hulle samel geld in, help by meeste funksies, sorg vir blomme in die kerk, tee na eredienste, en vele ander dinge in en om die gemeente. Hulle help mense wat finansieel sukkel, en bestuur verskeie hulpmiddels.


Sonskyn Kinderkerk

Die Kinderkerk kom bymekaar elke Sondag 9 uur, terselfdetyd as die erediens, en dien ook as die Sondagskool.

Alle kinders van 4 jaar en ouer is welkom.