Covid-19: Corona Virus

Covid-19: Corona Virus

Die ‘Corona’ virus epidemie wat op die oomblik ons wêreld teister, het ‘n paar nagevolge wat ons kerk betref. Die grootste hiervan is dat ons vir ‘n paar Sondae nie ‘n fisiese diens by die kerk gaan hê nie om sodoende die sprei van die virus te help bekamp en die mense in ons kerk te beskerm wat meer vatbaar is vir die virus.

As U vrae het, kan U my (admin@ngkerkmoregloed.co.za) of die skriba ( ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za) epos, of direk kontak, en ons sal U antwoord.

Sien nuusbrief hieronder:

Beste lidmaat

Dit is belangrik dat u die hele nuusbrief sal lees, aangesien baie belangrike inligting daarin vervat word.

Na aanleiding van die aankondiging van die staatspresident en op aanbeveling van die Algemene Sinode se dagbestuur het die Kerkraad die volgende besluit vir die tydperk tot en met paasnaweek:

Eredienste

Sondagoggend eredienste sal nie meer plaasvind nie, om die virus se verspreiding te voorkom en die meer weerloses te beskerm.
‘n Klankopname van elke Sondag se diens sal op whatsapp op die gemeente kennisgewingbord groep beskikbaar gestel word asook op die gemeente se webblad (www.ngkerkmoregloed.co.za). Indien u nie op die whatsapp groep is nie, kontak asb vir Ilse 082 434 6499 om u daarop te plaas.

Lidmate word aangemoedig om Sondagoggende 09h00 as huisgesinne bymekaar te kom en saam die eredienste te luister.

Bejaardes en ander meer vatbares

Ons moet in hierdie tyd juis die bejaardes en ander vatbares in ons gemeente en gemeenskap op praktiese maniere bystaan sodat hulle so min as moontlik blootgestel word aan die virus. Laat weet dus asb die skriba of finansiële beampte as u bereid is om as vrywilliger sulke persone by te staan of as u self hulp nodig het met bv. inkopies.

Finansies

Hierdie aanpassings sou ons gemeente wat reeds finansiële druk ervaar, se inkomste verder kon laat daal, wat die kerk en koninkryk kan skade berokken. Ons doen dus ‘n beroep op lidmate dat u die bedrag wat u as erediens dankoffer sou gee, steeds sal bydra, deur middel van EFT of deur ‘n koevert by die kerkkantoor (die skriba se huis) af te lewer, gemerk kollekte (weeksdae tussen 9 en 10 vm, of 4 en 6nm) of in die posbus te gooi. Maandbydraes kan op dieselfde manier hanteer word.